Visie en Missie

Athos Eet-Maakt-Doet is een ontmoet – en ontwikkelplek, een plek waar mensen kunnen en mogen meedoen naar vermogen en waar men elkaar echt kan ontmoeten.

Athos is gehuisvest is een karakteristiek oud schoolgebouw aan de Athoslaan in Maastricht.

Athos biedt mensen middels verschillende zinvolle en vooral ook leuke werkzaamheden een podium, om te kunnen meedoen naar vermogen en om van waarde te zijn, een plek waar men gezien wordt! Onze activiteiten zijn gericht op het bevorderen van de zelf -en samenredzaamheid zodat men ook buiten Athos meer in staat is om te kunnen meedoen naar vermogen.

De kracht van Athos zit in het bij elkaar brengen van mensen uit verschillende doelgroepen én het aanbieden van aantrekkelijke werkzaamheden/activiteiten binnen onze drie pijlers; Athos Eet, Athos Maakt en Athos Doet.

We werken aan het creëren van een kwalitatief goed podium, om het talent van onze mensen te kunnen laten zien aan de maatschappij. Om mensen trots te laten zijn op wie ze zijn, op wat ze maken en of doen.

We doen dit in een vorm van sociaal ondernemerschap. Als sociale onderneming willen we een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen in het oplossen van een maatschappelijk probleem. We laten zien dat het bij elkaar brengen van mensen met verschillende achtergronden (kwetsbaar en minder kwetsbaar) een positief effect heeft op maatschappelijke participatie.