• "Het gezonde effect" door Thuis in Maastricht

"Het gezonde effect" door Thuis in Maastricht

Een ontmoetings- en ontwikkelingsplek. Dat is heel kort samengevat wat Athos in Biesland is. Heel kort, want Athos doet veel, maar wel met maar 1 doel voor ogen: mensen het gevoel geven dat ze gewaardeerd worden om wie ze zijn. Iedereen telt en doet hier mee. Trekker Anita Bastiaans over Athos, hun onderkomen aan de Athoslaan 12a en de toekomst van Athos.

Op tafel ligt een prachtige infographic. Gemaakt door Anita zelf. In een oogopslag wordt zo met tekst en tekeningen duidelijk wat Athos is. Anita: “Athos is een initiatief van stichting Radar en bestaat uit 3 pijlers: het is een sociale broedplaats, een creatieve broedplaats en een ambachtelijke werkplaats. Hier aan de Athoslaan 12 kan iedereen binnenlopen en meedoen en -werken. Of je nu een indicatie hebt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet Langdurige Zorg (WLZ) of gewoon een zinvolle invulling van je dag zoekt: je bent welkom. Samen gaan we aan de slag om je waar mogelijk een volgende stap te laten zetten om nog meer mee te kunnen doen in de maatschappij.”

Op dit moment werken er 38 mensen met een indicatie vanuit de WLZ en de Wmo. En 55 zonder indicatie. Die 55 mensen zijn hier zelf komen binnenlopen of via Vluchtelingenwerk, UWV en Sociale Zaken hier terechtgekomen. Deze mensen, kwetsbaar en minder kwetsbaar, bieden wij een veilige plek om mee te kunnen doen. Op hun tempo. En op een manier die ze zelf prettig vinden. Of dat nu achter de naaimachine is of met een houtschaaf in de hand in een van onze ambachtelijke werkplaatsen, als kok of in de bediening bij Athos Eet: het kan hier allemaal.
 
 
Het gezonde effect
De sociale broedplaats op zijn beurt is de pijler die Anita nog graag verder ontwikkeld zou zien. “Op dit moment heb ik daar niet genoeg mankracht en geld voor. Ik zou bijvoorbeeld graag inzichtelijk maken wat het effect is van onze inspanningen op bijvoorbeeld iemands gezondheid. Ik geloof heilig in het model van Machteld Huber: gezondheid gaat niet langer over afwezigheid van ziekte; gezondheid gaat over hoe je in je leven omgaat met de uitdagingen die op je pad komen. En ik denk dat wij als Athos een belangrijke bijdrage leveren aan meerdere pijlers in Machtelds model.” En hoe kunnen we onze kennis over hetgeen wat werkt om een positieve bijdrage te leveren met andere partijen delen, zodat andere mensen/organisaties er ook profijt van kunnen hebben.De sociale broedplaats op zijn beurt is de pijler die Anita nog graag verder ontwikkeld zou zien. “Op dit moment heb ik daar niet genoeg mankracht en geld voor. Ik zou bijvoorbeeld graag inzichtelijk maken wat het effect is van onze inspanningen op bijvoorbeeld iemands gezondheid. Ik geloof heilig in het model van Machteld Huber: gezondheid gaat niet langer over afwezigheid van ziekte; gezondheid gaat over hoe je in je leven omgaat met de uitdagingen die op je pad komen. En ik denk dat wij als Athos een belangrijke bijdrage leveren aan meerdere pijlers in Machtelds model.” En hoe kunnen we onze kennis over hetgeen wat werkt om een positieve bijdrage te leveren met andere partijen delen, zodat andere mensen/organisaties er ook profijt van kunnen hebben

Het volledige artikel lezen? https://www.thuisinmaastricht.nl/portret/athos-maastricht-iedereen-telt-mee/