• Waarom

Waarom

Het draait om meedoen, zich gezien en gewaardeerd voelen, maatschappelijk kunnen participeren, van waarde kunnen voelen voor jezelf en voor een ander en waar mogelijk kansen vergroten op betaald werk.

At Athos its all about participating, being appreciated and seen for who you are, increasing the social participation, feeling of value for yourself and others AND increasing the possibilities for a paid job.

Aandacht, Passie, Balans, Betrokkenheid, Verbinden, Integraal, ondernemendheid en vooral DOEN, zijn de sleutelwoorden binnen Athos.

Attention, passion, balans, involvement, connecting, integral, entrepeneurship and most of all just do it, those are the keywords for Athos.