• werkwijze

werkwijze

Onze werkwijze omschrijven het best aan de hand van de 6Ps;
  • Personen
  • Proces
  • Product
  • Podium
  • Positieve Gezondheid
  • Partners

Personen
We kijken naar de mens en niet naar zijn label en werken bewust met een gemixte doelgroep.
We zetten in op groei bij onze deelnemers en doen wat nodig is.
Iedereen komt uit vrije wil, omdat men iets wilt/zoekt, vaak heeft men niet in de gaten van welke toegevoegde waarde men voor de ander is.

Proces
We werken aan het neerzetten van “een nieuwe standaard", dwars door bestaande structuren heen.
Van exclusief naar inclusief, van dagbesteding naar werk, van buitengesloten zijn, naar onderdeel zijn van, erbij horen.
Werk is een krachtig en mooi middel. Door een vertrouwde en veilige setting te bieden, werken we toe naar een hogere mate van participeren. Dit vergt een integrale aanpak van onze professionals.
Van labellen van mensen en financiering, naar het zien van de mens en het ontschotten van de financiering, door financiering per plek en niet meer per persoon.

Product
We kiezen bewust voor mooie producten en diensten, deze prikkelen mensen om deel te nemen, mee te doen. Men ervaart trots door er aan mee te werken, hoe groot of klein iemands aandeel is in een product/dienst is.
We kiezen voor aansluiting bij de maakindustrie. We hebben stappen gezet op catering buitenshuis en onze denim-lijn is gelanceerd en zijn we begonnen met mooie producten van leer. Daarnaast maken we al langere tijd mooie producten van hout, oa Blanche Dael is al jaren vaste afnemer van onze producten.

Podium
Via de producten vertellen we het verhaal van onze diverse groep mensen, we plaatsen hun talent op het podium, soms figuurlijk en soms zelfs letterlijk.
Afgelopen jaar zijn er verschillende uitingen in de media geweest over Athos en hetgeen we doen en wat het betekent voor de mensen.
Onze producten en diensten zijn terug te vinden op allerlei plekken midden in de samenleving, op toonaangevende plekken.

Positieve Gezondheid
Mensen zijn niet hun beperking. Toch ligt daar nog vaak de focus op. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op de beperking/belemmering, maar op de mens zelf, op hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol kan maken.                                                   
PG is de uitwerking van 6 dimensies met de bredere kijk op gezondheid. De uitgangspunten van PG sluiten nauw aan bij onze zienswijze, we geloven in een holistische benadering, waarin we de mens als geheel zien.                    
Dit vraagt om een integrale aanpak en oog hebben voor wat iemand nodig heeft om een volgende stap te zetten en dit kan betrekking hebben op de verschillende dimensies van PG/kwaliteit van bestaan.

Partners
Kansen creëren doe je samen met anderen. We werken met veel en soms uiteenlopende partijen uit publieke en private sector samen ten behoeve van onze deelnemers.                        
Binnen Athos werken een aantal professionals samen met de deelnemers in groepsverband, daarnaast zijn er ook professionals aanwezig voor een stukje individuele begeleiding. Daarnaast zijn de deelnemers van waarde voor elkaar.

We zetten ons in voor het inrichten van de keten, zodat we perspectief kunnen bieden aan onze mensen. Nog intensiever samenwerken met onderwijs en ondernemers én het terugbrengen van de maakindustrie zijn speerpunten voor de komende jaren.