• Een inclusieve maatschappij in het klein

Een inclusieve maatschappij in het klein

Iedereen komt uit vrije wil, omdat men iets wil/zoekt, vaak heeft men niet in de gaten van welke toegevoegde waarde men voor de ander is/kan zijn. Mensen helpen elkaar, brengen kennis over, sociale verbindingen ontstaan en er ontstaat als het ware een inclusieve samenleving in het klein.