Waardevol werken

Samen met mooie initiatieven uit het land, mag ik vanuit Athos een bijdrage leveren aan onderstaande werkgroep.

Vorig jaar is er vanuit landelijk kennisinstituut Movisie, samen met Divosa, het initiatief genomen om een aantal praktijken bijeen te brengen in de ontwikkelgroep ‘Waardevol werken’. Hier worden ervaringen, kennis en expertise gedeeld van initiatieven die zich richten op waardevol werk.Eind vorig jaar verscheen een kritisch rapport van het SCP. De invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 heeft niet gezorgd voor meer participatie. Integendeel, ondanks economische voorspoed staan er twee miljoen mensen aan de kant.

De WRR en de commissie-Borstlap stelden: ‘De overheid moet radicaal anders naar werk gaan kijken’.
De waarde van werk is betekenis hebben, positieve gezondheid en een gevoel van eigenwaarde en erkenning voor je kwaliteiten en inzet.

Willen we de arbeidsmarkt voor iedereen toegankelijk maken, dan moeten we de definitie van regulier werk oprekken en maatschappelijk zinvolle werkplekken creëren.

Hiervoor moet er meer aandacht voor begeleiding op maat komen, is financiering van plekken wenselijker dan financiering op basis van indicaties zinvoller en is een mix van groepen verrijkend!