home
  • dia

  • dia

  • dia

  • dia

Duurzaam deelnemen aan de maatschappij.

Ons doel is om de mogelijkheden en vaardigheden van onze deelnemers te vergroten,
om zo duurzaam te kunnen deelnemen aan de samenleving, op een manier die bij hen past.
Het draait om meedoen, gezien en gewaardeerd worden, maatschappelijk kunnen participeren,
van waarde kunnen voelen voor jezelf en de ander en waar mogelijk, kansen vergroten op betaald werk.
Aandacht, passie, balans, betrokkenheid, verbinden, integraal, ondernemen en DOEN,
dat zijn de sleutelwoorden waar het om gaat bij Athos.

Sustainable participation in society.
Our goal is the increase the skills and possibilities of the attendees, so they can participate in our society in a sustainable way that fits each and everyone of them.

The main component is to participate, to be seen and appreciated, to participate in the society around one, to be off value for yourself and others around u and to increase the possibilities towards a paid job.

Attention, passion, balance, involvement, connectivity, integral, entrepreneurship and just do it are the keywords that Athos is all about.