home
  • dia

  • dia

  • dia

  • dia

Duurzaam deelnemen aan de maatschappij.

Ons doel is om de mogelijkheden en vaardigheden van onze deelnemers te vergroten,
om zo duurzaam te kunnen deelnemen aan de samenleving, op een manier die bij hen past.
Het draait om meedoen, gezien en gewaardeerd worden, maatschappelijk kunnen participeren,
van waarde kunnen voelen voor jezelf en de ander en waar mogelijk, kansen vergroten op betaald werk.
Aandacht, passie, balans, betrokkenheid, verbinden, integraal, ondernemen en DOEN,
dat zijn de sleutelwoorden waar het om gaat bij Athos.
lees meer